วิธีการปรับแต่ง SEO Onpage บน Blogger ให้สมบูรณ์แบบ

สอน SEO วิธีแต่ง Facebook

สอนทำบล็อก สอนปรับแต่ง SEO ของ Blogger
Onpage SEO สำหรับ Blogger นั้นหมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่ Search Engine สามารถมองเห็นได้จากบล็อกของเรา ซึ่งประกอบไปด้วย
► Keyword in Domain Name
► Keyword in Title Tag
► Keyword in Description Meta Tag,
Keyword Meta Tag
► Keyword in URL
► Keyword in H1, H2 and H3
► Keyword Density in Body Text
ถ้าเราปรับแต่งองค์ประกอบต่าง ๆ เหล่านี้ให้ดีบล็อกของคุณก็จะมีโอกาส ติด Index ได้ง่าย โดยหลังจากที่ใช้เวลาทดลองอยู่ประมาณ 6 เดือนก็พบว่าบล็อกที่ผมสร้างนี้ติด Index ในหลาย ๆ Keyword แม้ว่าอาจจะไม่ติดอันดับ 1 แต่ส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในหน้าแรก ผมจึงนำมาเรียบเรียงและเสนอแนะการปรับแต่งในบทความนี้ ตามสไตล์ของผมเอง ซึ่งคุณจะทำตามหรือไม่ทำตามก็ได้ โดยผมจะค่อย ๆ นำเสนอไปทีละอย่างที่พอจะปรับแต่งกันได้พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลเพื่อให้คุณตัดสินใจได้ว่าควรจะทำตามดีหรือไม่1. Domain Name :

ความจริงแล้วถ้าเราต้องการทำ Blogger เพื่อการเผยแพร่ (ไม่ได้เก็บไว้อ่านเอง) การตั้งชื่อบล็อกของคุณก็ควรจะนำ Keyword มาตั้งชื่อ Blog ของคุณด้วย หรือ การจดโดเมนก็ควรจะแทรก Keyword เข้าไปในชื่อโดนเมนด้วย

ยกตัวอย่าง: ต้องการสร้างบล็อกจากเกี่ยวกับเกมส์ อาจจะตั้งชื่อว่า thaigamer.blogspot.com หรือ gamerzone.blogspot.com เป็นต้น

แต่ถ้าหากคุณมั่นใจว่าคุณสามารถสร้าง แบรนด์ จากเนื้อหาที่เขียนได้โดยไม่ต้องพึ่งพา Keyword  มาช่วย ก็ตั้งชื่อโดเมนได้ตามใจชอบครับ2. Keyword in Title Tag :
ในกรณีที่ Domain Name  ของคุณไม่ได้ใช้ Keyword  มาช่วย หรือจดโดเมนไปแล้วและแก้ไขอะไรตอนนี้ไม่ได้ คุณก็สามารถใช้ Title Tag เข้ามาช่วยได้โดยวิธีปรับแต่ง Title Tag บน Blogger ตามสูตรของผม (รับรองว่าไม่ซ้ำกับที่อื่น) ทำได้ดังนี้ครับ

Log in Blogger เข้าไปที่  >> ไปที่แผงควบคุม >> รูปแบบ >> แก้ไข HTML

ค้นหาโค้ด
<title><data:blog.pageTitle/></title>
จากนั้นแทนที่ด้วยโค้ด

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<title><data:blog.pageName/></title>
<b:else/>
<title>ใส่ title ของบล็อกที่นี่</title>

</b:if>


หมายเหตุ
2.1 โค้ด <title>ใส่ title ของบล็อกที่นี่</title> เป็น Tltle ที่จะแสดงในหน้าแรก หน้า label และหน้า Blogarchive  คุณสามารถพิมพ์ข้อความได้โดยตรง หรืออาจจะแทนด้วยโค้ด
<title><data:blog.pageTitle/></title>
ก็ได้ และถ้าคุณต้องการแทรก keyword ลงไปใน title ก็ใช้โค้ด
<title><data:blog.pageTitle/> | keyword 1 | keyword  2</title>
หรือ
<title> keyword 1 | keyword  2 | <data:blog.pageTitle/></title>
2.2 โค้ด <title><data:blog.pageName/></title> เป็นชื่อของแต่ละบทความใน Blogger และจะแสดงผลที่ Title barเมื่อเราเปิดหน้านั้น ๆ และนอกจากนี้ยังเป็น ข้อความที่แสดงผลใน Search Result ด้วย

วิธีทำ blogspot 

หากคุณไม่ชอบที่ผมได้นำเสนอไว้ อาจจะปรับแต่งใหม่โดยแทนด้วยโค้ด
<title><data:blog.pageName/> | <data:blog.pageTitle/></title>
ซึ่งการแสดงผลก็จะมี Title ของบล็อกประกอบอยู่ด้วย

สอนแต่งบล็อก สอนสร้างบล็อก และสอนทำบล็อกของ blogger3. Keyword in Description Meta Tag และ Keyword in Keyword Meta Tag :

เพื่อความเป็นมิตรกับ Serach Engine คุณควรแทรก Description และ Keyword ลงไปใน Template ด้วย Meta tag เพื่อเป็นการบอกกับ Serach Engine ว่าบล็อกของคุณมีเนื่อหาเรื่องใด เกี่ยวข้องกับเรื่องใด แต่ไม่ได้มีผลต่อการติด Index มากนัก และในปัจจุบันถือว่ามีผลน้อยมาก ดังนั้นเราควรสร้าง Description และ Keyword เท่าที่จำเป็นเท่านั้นและห้าม Spam เด็ดขาด 

ในที่นี้จะไม่ได้เน้นถึง การคิดหรือสร้าง Description และ Keyword สำหรับบล็อกของคุณ  แต่จะขยายความการสร้าง Meta tag ที่ถูกต้องสำหรับ Blogger

ปกติโค้ดสำหรับ Description Meta Tag และ Keyword Meta Tag คือ 
<meta content='ใส่ข้อความอธิบายเนื้อหาของบล็อกและควรมี keyword แทรกลงไปด้วย' name='description'/>
<meta content=' keywords ที่ 1,keywords ที่ 2,keywords ที่ 3, ฯลฯ ' name='keywords'/>
โดยวางลงไปให้ต่อเนื่องจากโค้ดในข้อ 2  แต่ การใส่โค้ดข้างต้นลงไปจะทำให้เกิด Dublicate Meta tag หรือเกิดความซ้ำซ้อนกันระหว่างหน้าบทความกับหน้าของบล็อก

ดังนั้นเราควรปรับแต่งโค้ดเป็น
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;index&quot;'>

<meta content='ใส่ข้อความอธิบายเนื้อหาของบล็อกและควรมี keyword แทรกลงไปด้วย' name='description'/>
<meta content=' keywords ที่ 1,keywords ที่ 2,keywords ที่ 3, ฯลฯ ' name='keywords'/>
</b:if>
ซึ่ง Meta tag ข้างบนนี้จะแสดงผลในหน้าแรก หน้า Label หน้า BlogArchive และหน้า Search เท่านั้น 

ส่วนในหน้าบทความแต่ละบทความสามารถใส่ Meta tag ได้ด้วยซึ่งวิธีทำนั้นให้อ่านต่อในข้อ 44. Keyword in URL :
การทำให้ URL ของบทความเป็นมิตรกับ SEO นั้นผมได้เขียนไว้ที่บทความ วิธี ทำให้ URL ของบทความใน Blogger เป็นมิตรกับ SEO
ให้คุณอ่านทำความเข้าใจและทำทุกครั้งที่เขียนบทความ

และนอกจากนี้เรายังสามารถใส่ Description Meta Tag และ Keyword Meta Tag ให้แต่ละ URL ของบทความได้ดังนี้
สมมติเราเขียนบทความชื่อ เรารัก Blogger
<b:if cond='data:blog.url == &quot; ใส่ URL ของบทควาเรารัก Blogger &quot;'>
<meta content=' ใส่ข้อความที่อธิบายถึงบทความ รัก Blogger  ' name='description'/>
<META CONTENT=' keywordsของบทความเรารัก Blogger ที่ 1,keywords ที่ 2,keywords ที่ 3, ฯลฯ ' NAME='keywords'/>
</b:if>5. Keyword in H1, H2 and H3 :
Serach Engine จะให้ความสำคัญกับ Heading (H1, H2, H3, H4, H5) ใน Blogger มากกว่าข้อความปกติ เช่น Title ของบล็อก Post title , Sidebar Header, Label Cloud widget เป็นต้น

ใน Template ของ Blogger ส่วนใหญ่จะมีการตั้งค่าหัวข้อสำคัญ ๆ ให้มีขนาดเป็น H1 หรือ H2 อยู่แล้ว แต่มีส่วนหนึ่งที่สำคัญต่อการติด Index มากซึ่งก็คือ Post Title และควรตั้งค่า Heading ส่วนนี้ให้เป็น H1 ซึ่งทำโดย

Log in Blogger เข้าไปที่  >> ไปที่แผงควบคุม >> รูปแบบ >> แก้ไข HTML >> ขยายแม่แบบเครื่องมือ

สอนทำ blogger

5.1 ค้นหาโค้ด
<b:if cond='data:post.title'>
ซึ่งคุณจะพบชุดโค้ดต่อไปนี้
<b:if cond='data:post.title'>
<h1 class='post-title entry-title'>
<b:if cond='data:post.link'>
<a expr:href='data:post.link'><data:post.title/></a>
<b:else/>
<b:if cond='data:post.url'>
<a expr:href='data:post.url'><data:post.title/></a>
<b:else/>
<data:post.title/>
</b:if>
</b:if>
</h1>
</b:if>
ซึ่งถ้าโค้ดที่พบยังไม่ใช่ h1 เช่นอาจจะพบเป็น h2 หรือ h3 ก็แก้ให้เป็น h1 ตามโค้ดด้านบน   

5.2 ต่อเนื่องจาก 5.1 ให้ค้นหาโค้ด ]]></b:skin> แล้ววางโค้ดต่อไปนี้ก่อนหน้าโค้ดดังกล่าว
h1.post-title{ font-size:20px;}
คุณสามารถปรับขนาด post-title ได้ตามความเหมาะสมของ Template ของคุณ เช่น ปรับเป็น 22px หรือ 18px เป็นต้น เมื่อทำขั้นนี้เสร็จแล้วก็บันทึกแม่แบบครับ6. Keyword Density in Body Text :

ในการเขียนแต่ละบทความของคุณควรทำอย่างละเอียดอ่อนโดยให้ใช้หลักการ 4 ข้อดังนี้

6.1 พยายามสอดแทรก keyword ลงไปในบทความของคุณอย่างเป็นธรรมชาติ และบ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อให้ Serach Engine เข้าใจว่าบทความของคุณเกี่ยวกับเรื่องใด และถ้าเป็นไปได้พยายามเลือกใช้ keyword หลักของบล็อกของคุณก็จะได้ผลดีกับการ Index มากๆ

6.2 Serach Engine จะให้ความสำคัญกับ Link มากกว่าข้อความปกติ ดังนั้นถ้าในบทความของคุณมีลิงค์เชื่อมโยงควรใช้ข้อความที่สื่อความหมาย เช่น  สอนทำบล็อก   วิธีทำ blogger  สอนแต่ง blogger เป็นต้น  ซึ่งจะได้ผลในการ index มากกว่าใช้ข้อความไร้สาระ เช่นใช้คำว่า คลิก , กดเลย, คลิกที่นี่ เป็นต้น 

โค้ดที่ใช้ทำ Link ให้กับข้อความคือ
<a title="ใส่ข้อความโต้ตอบ" href="ใส่ Link" target="_blank">ใส่ข้อความที่จะแสดงผล</a>
นอกจากนี้ข้อความที่อยู่ใกล้กับ Link ควรจะเป็น keyword เพราะ Serach Engine จะให้ความสำคัญกับข้อความที่อยู่รอบ ๆ กับ Link ด้วย

6.3 หากทำได้ ข้อความใดที่เป็น keyword ก็ควรใส่ ตัวหนา ตัวเอียง หรือ ใส่ Heading Tag ให้กับ keyword นั้นๆ

โค้ดทำตัวหนา
<b>Keyword</b>
โค้ดทำตัวเอียง
<i>Keyword</i>
โค้ดทำ Heading
<h1>Keyword</h1>
หรือ
<h2>Keyword</h2>

6.4 แทรก keyword ลงไป Tag Img :  ถ้าในบทความของคุณมีรูปภาพ ควรใส่ alt เข้าไปด้วย เพราะว่า Serach Engine จะไม่รู้จักรูปภาพ และไม่สามารถตีความได้ว่าภาพที่เราใส่ลงไปเกี่ยวกับเรื่องใด ดังนั้นทุกครั้งที่มีภาพในบทความให้เราแทรก alt="ใส่ keyword" ลงไปในโค้ดของรูปภาพด้วยทุกครั้ง เช่น
<a href="http://www.hackublog.com/" target="_blank"><img alt="ใส่ keyword" title="ใส่ข้อความโต้ตอบ" src="http://upic.me/i/kv/keywordforimg.png"></a> 

และถ้าเป็นรูปภาพที่อับโหลดขึ้นไปบน blogger โดยตรงก็สามารถแทรก alt="ใส่ keyword" ลงไปใน Tag Img ได้ดังรูป

วิธีทำ blogger 

Tricks : เราสามารถแทรก keyword หลักของบล็อกลงไป Tag Img ได้ด้วยโดยระวังอย่าให้ Keyword ที่แทรกลงไปในบทความเดียวกันซ้ำกันเพราะจะถูกมองว่าเป็น Spam และถูก De-index


ถ้าคุณทำข้อ 6.1-6.4 อย่างสม่ำเสมอประมาณ 1 เดือนคุณจะติดหน้าแรกได้ไม่ยากเลยครับ สำหรับการทำ SEO Onpage ที่ผมขอแนะนำมีเพียงเท่านี้ครับ ถ้ามีเทคนิคดี ๆ เพิ่มเติมก็จะเอามาเล่าให้ฟังในบทความต่อ ๆ ไป

สิ่งที่ขอกล่าวเสริมตอนท้ายนี้ก็คือคุณจะต้องการทำ SEO Offpage ควบคู่กับ Onpage ไปด้วยอย่างสม่ำเสมอ เช่น การSubmit Sitemap  การ Submit Article  การSubmit Blogdirectory  การSubmit Feed การโปรโมทตามเว็บบอร์ด การสร้าง Backlink เป็นต้น

สุดท้ายก็อย่าลืมพัฒนาเนื้อหาของบล็อกให้มีคุณภาพด้วยนะครับ เพราะว่าในระยะยาว Content จะสำคัญที่สุดครับ สวัสดีครับ

ตอนนี้มีความคิดเห็น : 63 ความคิดเห็น
หากคุณมีปัญหาหรือข้อสงสัยใดๆ สามารถสอบถามได้จากกล่อง comment ด้านล่างนี้ได้เลยครับ

 1. คือผมใส่DescriptionลงBlogแล้วพอผ่านไปซักพัก ลองเช็คsite:ใน google ดูปรากฏว่าทุกหน้าของเว็บเรามันขึ้้นรายละเอียดเป็นDescriptionที่ใส่ลงไปหมดเลย แก้ยังไงอะครับ งงมาก มันไม่แสดงรายละเอียดย่อๆของบทความเลยอะ

 1. เว็บนี้อะครับ http://www.kingrpg.net ถ้าดูที่SourceผมจะเอาDescriptionออกเพราะเงี้ยแหละครับ อยากใส่มันก็ใส่ไม่ได้แทบจะขาดใจตายอยู่แล้ว

 1. @KINGRPG : ใส่ Description ตามข้อ 3 และข้อ 4 ครับเพื่อไม่ให้ซ้ำกันทุกหน้า ถ้าใส่ไปตรง ๆ เหมือนที่ทำอยู่มันจะซ้ำกัน และนำแต่ละบทความไป Submit กับ Social Bookmark และ Pligg

 1. อ่า ขอบคุณครับ
  ช่วยดูอีกทีครับ ผมทำถูกยังครับ ควรเพิ่มเติมอะไรอีกไหมครับ

  (โพสโค๊ดลงไม่ได้ เลยต้องเซฟเป็นภาพ)
  http://i93.photobucket.com/albums/l73/KINGRPGVISA/Untitled-2.jpg

 1. @KINGRPG

  1. ถ้าต้องการโพสโค้ด ไปคุยในฟอรั่มก็ได้ครับ
  http://www.hackublog.com/p/hackublog-forums.html

  2. ที่ทำถูกแล้วครับผมอยากให้ทำตามบทความนี้เพิ่มด้วยครับ

  http://www.hackublog.com/2010/01/trick-meta-tag.html

 1. เจ๋งคับ ปกติ ก็เขียนๆ ไป ทำตัวหนาบ้าง สำหรับคำที่เราคิดว่า สำคัญ แต่ต่อไปรู้แล้ว ว่าต้องทำที่ไหน

 1. ถ้าเรามี keyword หลายๆตัว ลำดับของ keyword จะมีผลต่อการ search หามั้ยค่ะ เช่น keyword ที่อยู่ลำัดับที่ 1-3 จะมีความสำคัญกว่า หาเจอง่ายกว่า หรือเปล่าค่ะ

 1. ก่อนหน้านี้เคยทำ meta tag ตามหัวข้อ 8.2และ 8.3 มาแล้ว จนมาถึงข้อ 8.4 บางเนื้อหาคล้ายๆกันเช่น keyword กับ description สิ่งที่อยากถามคือ ถ้าทำ 8.2-8.3 มาแล้วก็ไม่ต้องไปแก้ไขอะไรใช่มั้ยค่ะ ทำข้อ 8.4 ต่อได้เลยหรือเปล่า หรือว่าต้องเลือกทำข้อใดข้อหนึ่งค่ะ

  ขอนอกเรื่องนิดหนึ่งนะค่ะ ตอนนี้เหมือนตัวเองกำลังอ่านหนังสือเล่มใหญ่ที่เกี่ยวกับการทำ blog ซึ่งเป็นหนังสือที่ดีมากค่ะ ติดมากต้องอ่านเกือบทุกวัน เพราะอยากทำบล๊อคเป็นเร็วๆ บางบทอ่านแล้วก็งง งงมากบ้างน้อยบ้างต่างกันไป ไงก็ต้องกลับมาอ่านใหม่ สุดท้ายไม่เข้าใจก็ถามอาจารย์(อ.hack) อาจารย์ก็ตอบข้อสงสัยให้ตลอดไม่หวงวิชาเลย เป็นอาจารย์ที่น่ารักมาก อยากให้มีคนแบบอาจารย์เยอะๆๆ แบ่งปันสิ่งดีๆของตัวเองให้กับผู้อื่น น่าชื่นชมมากค่ะ :) สู้ๆๆนะค่ะ ตอนนี้ก็ปรับแต่งบล๊อคของตัวเองได้เยอะแล้วค่ะ เพราะความรู้ที่ได้จาก HACKUBLOG แต่เพิ่งจะลบบทความทิ้งทั้งหมดเพราะอ่านจาก วิธีการเขียนบทความให้ถูกหลัก SEO ซึ่งผลก็คือ เขียนไม่ถูกหลักเลยค่ะ ที่สำคัญตั้งชื่อตามใจฉันอีกด้วย 55+

  ขอบคุณนะค่ะ ที่แบ่งปันความรู้ให้ ไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากขอบคุณ :)

 1. 1. ถ้าเรามี keyword หลายๆตัว ลำดับของ keyword จะมีผลต่อการ search
  ตอบ : มีครับ ถ้าใน title และชื่อบทความ ก็ควรเรียง สำคัญมาก ไปหาน้อย ถ้าในบทความก็ควรใส่ไว้ในย่อหน้าแรก ๆ

  2. ถ้าทำ 8.2-8.3 มาแล้วก็ไม่ต้องไปแก้ไขอะไรใช่มั้ยค่ะ ทำข้อ 8.4 ต่อได้เลยหรือเปล่า
  ตอบ : ข้อ 8.3 ไม่ต้องทำก็ได้ ควรทำ 8.4 อย่างมาก

  3. เรื่องลบบทความหรือเขียนบทความต้องระวังนะครับ เดี๋ยว blogger จะมองว่าเรา Spam และลบบล็อกของเราได้

  4. ถ้าเหนื่อยก็พักครับ อย่าหักโหมทำ ที่เขียนเอาไว้ก็ไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างครับ เลือกทำบางอย่างที่พอทำได้
  ใช้เวลาทำสัก 3 เดือนครับ

 1. ขอบคุณค่ะ บทความที่ลบไป เนื้อหาที่เขียนแทบไม่มี keyword อยู่ในนั้นเลยค่ะ เขียนแย่มากประมาณอยากเ่ขียนอะไรก็เขียนค่ะ แต่ก็ขอบคุณนะค่ะที่เตือนจะได้ระวังในการลบและเขียนบทความในครั้ั้งต่อๆไป :)เพราะถ้าไม่บอกก็จะคิดว่าไม่มีผลเสียอะไร

  5555+ 3 เดือน ตอนแรกก็กะอยู่แล้วว่าเป็นเดือนแต่ไม่คิดว่าถึง 3 แต่ไม่เป็นไรค่ะ ใจสู้ซะอย่าง รอได้อยู่แล้ว จริงๆอยากบอกว่าบทความที่คุณเขียนสำหรับมือใหม่อย่างจอย ทุกอย่างสำคัญหมดค่ะ บางบทอ่านซ้ำหลายรอบมาก เพราะงง :( แบบว่าเห็นหัวข้อไหนก็อยากจะเข้าไปหมดค่ะ แต่ตอนนี้ต้องทำตามเป็นขั้นๆไปค่ะ เคยลองกระโดดข้ามหัวข้อบ้าง ยิ่งงงเลย ตอนนี้เพิ่งถึงขั้นที่ 9 เองค่ะ ยังอีกไกล ขอบคุณมากค่ะ แล้วจะติดตามบทความของคุณhack ต่อไป สู้ๆๆ นะค่ะ

 1. สวัสดีคะเข้ามารบกวนอีกแล้ว
  นั่งทำ Blog ได้เดือนกว่า พึ่งติด Index ไป 98 หน้าเอง Search หา บล็อค ตัวเอง ก้ออยู่หน้าไหนอันดับไหนไม่รุ..หุหุ

  งง กับ ข้อ3 อะคะ ตรง Keyword in Description Meta Tag และ Keyword in Keyword Meta Tag เพราะ โค้ด

  ของBlogger เวอร์ชั่นใหม่ มันคงไม่เหมือนอันเดิมอะ..ถ้าเรา จาใส่ ตรง Keyword ลงไป เราจาทำยังไงอะคะ

 1. @ Hyori : ใส่เหมือนในบทความนี้ได้เลยครับ (ในรูป)
  http://www.hackublog.com/2010/01/meta-tag-blogger.html

 1. ขอบคุณ Mr.hackblog มากๆเลยครับ บทความคุณดีมากๆ เลย แล้วในอนาคตหวังว่าอาจจะรบกวนเรื่องขอความรู้อีกนะครับ

 1. ในส่วน Keyword in Title Tag : ข้อ 2.2 ที่ไว้ใส่ชื่อของบทความ แสดงว่าถ้าเรามีกี่บทความก็ต้องใส่โค้ดนี้ตามจำนวนบทความใช่ไหมค่ะ

 1. ถ้าเป็นข้อ 2.2 ใส่ตามนั้นเลยครับไม่ต้องเปลี่ยน การแสดงผลจะเปลี่ยนอัตโนมัติครับ

 1. ขอบคุณค่ะคุณhack

 1. ข้อ 6 ในส่วน โค้ดที่ใช้ทำ Link <a title="ใส่ข้อความโต้ตอบ" ข้อความโต้ตอบคืออะไรค่ะ เราที่ลองทำมาจะมีแค่ link แล้วก็ข้อความที่แสดงผล แล้วถ้าเราจะใส่โค้ดตัวหนา เอียง ฯลฯ ต้องเอาโค้ดไปวางตรงไหนค่ะ

  อีกคำถามนะค่ะ แล้วการแทรก keyword ลงไป Tag Img เช่นสมมติเราเขียนวิธีการทำสปาเก็ตตี้ แล้วเรามีรูปในการทำ 5 รูป ตัว keyword ทีี่ใส่ในภาพก็ไม่ควรเป็นคำเดียวกันเหรอค่ะ ทั้งๆที่ภาพนั้นเป็นภาพวิธีในการทำสปาเก็ตตี้ รบกวนด้วยนะค่ะ

 1. ไดัความรู้อย่างมากครับ ผมเป้นมือใหม่ได้อ่านบทความของคุณแล้ว เข้าใจง่ายไม่สับสน มีรูปภาพประกอบชัดเจน ทำให้มีแนวทางการทำงานมากขึ้น ขอจิตกุศลที่มีอยู่ในใจคุณจงเป็นแรงบุญอุดหนุนให้คุณ Mr. Hac ku blog มีความเจริญสืบไปนะครับ

 1. ถึง อาจารย์ครับ

  ทำไมเวลาที่ผมใส่ keyword ภาษาไทยแล้วกด Save Template มันเป็นตัวแบบนี้ครับ
  แล้วจะมีปัญหาอะไรกับ Google ป่าวครับอาจารย์
  (แต่ว่าเวบภาษาอังกฤษก็ปกตินะครับ)

  ( จองห้องพัก โรงแรม รีสอร์ท ที่พัทยาและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมายที่พัทยา )

 1. จากด้านบนครับ เหมือนภาษาต่างดาวครับ

  ขอบคุณครับ

 1. @ คุณ Master : ถือว่าปกติกับภาษาไทยครับ แต่เวลาที่แสดงผลและเวลาที่ bot อ่านก็จะได้เป็นคำที่เราต้องการครับ ที่ Title ของผมก็เป็นภาษาต่างดาวเช่นกันครับ แต่พอแสดงผลก็เป็นอย่างที่เห็นครับ

 1. ตรง 3. Keyword in Description Meta Tag มันคือ คำที่อธิบาย title blog ใช่มั้ย ครับ

 1. ถ้าใครอ่านแล้วงง แก้โค้ดด้านล่างนี้แล้วเอาไปวางต่อจาก <head>

  <meta content='text/html; charset=UTF-8' http-equiv='Content-Type'/>
  <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
  <title><data:blog.pageName/></title>
  <b:else/>
  <title>ใส่ Title</title>
  </b:if>
  <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;index&quot;'>
  <meta content='ใส่คำอธิบาย' name='description'/>
  <meta content='ใส่ keyword' name='keywords'/>
  </b:if>
  <meta content='2 days' name='revisit-after'/>

  ส่วนในแต่ละบทความให้พยายามทำย่อหน้าแรกให้เด่น เช่นทำตัวหนาหรือทำข้อความสีเพื่อให้ google ดึงไปแสดงผลในแต่ละหน้าครับ

 1. พี่ครับ ผมใส่ Description Meta Tag และ Keyword Meta Tag ให้แต่ละ URL ของบทความไม่ได้
  เมื่อผมใส่ เข้าไปในบทความแล้วทำตามที่พีบอก มันจะขึ้นว่าไม่ยอมรับ HTML ครับ
  จะทำยังไงนี้ครับ

 1. @ Cravitsara-ธุรกิจ-แฟรนไชส์ : เราไม่ได้ใส่เข้าไปในบทความครับ แต่เราจะใส่ในแม่แบบ นั่นคือเข้าไปที่

  การออกแบบ >> แก้ไข HTML และวางต่อจาก Meta tag เดิมที่ใส่อยู่แล้วครับ

 1. พี่ครับ บล็อกผมใช้ Template ที่ Download มา ตรงบทความเป็นแบบ read more>> ทำให้ไม่โชว์บทความทั้งหมดของบทความแรก ในหน้าเว็บ และบทความนั้นก็มี keyword อยู่ด้วย อย่างนี้จะมีผลกับ SEO เปล่าครับ และถ้าต้องการจะทำให้โชว์ทั้งบทความต้องแก้ยังไงครับ

 1. บทความพี่ใช้ได้ผลจริงๆครับ สุดยอดจริงๆ

 1. พี่ครับบล็อกผมใช้ Template ที่ Download มา แสดงบทความหน้าแรกเป็น Read more ทำให้ไม่เห็น Key word ทั้งหมดของบทความแรก ที่ผมอยากให้เห็น อยากนี้จะมีผลกับ seo หรือเปล่าครับ แล้วถ้าแก้ต้องแก้ยังไงครับ

 1. @ Cravitsara-ธุรกิจ-แฟรนไชส์ : ไม่มีผลครับเพราะ bot ของ google อ่านเฉพาะ HTML ไม่อ่านจาวาสคริปต์ และ readmore เกิดจากจาวาสคริปต์ ดังนั้นจึงไม่ส่งผลครับ ก็ยังถือว่าหน้าแรกปรากฎบทความนั้นอยู่ และการใส่ readmore ยังช่วยเรื่อง page load ได้อีกด้วยครับ (ยิ่งโหลดเร็วยิ่งดีครับ)

 1. ขอบคุณครับ Mr.Hackublog

 1. ถ้าผมทำ blog เรื่อง ปลากัด แล้วผมมีบทความ 20 บทความ

  ในแต่ละบทความต้องทำ Onpage SEO ทุกบทความหรือเปล่าครับ

 1. @na na : Onpage เน้นปรับเฉพาะหน้าหลัก ส่วนหน้าอื่นเขียนให้ถูกหลัก SEO ที่บอกไว้ใน Roadmap ครับ

 1. สวัสดีคับ คุณ HACKUBLOG

  จากข้อ 4 Key Word in URL มันสามารถทำได้แค่บทความเดียวเหรอคับ พอดีผมทำไป 1 บทความ พอจะทำอีกกับบทความอื่นๆ ทำไมถึงทำไม่ได้ ผมไม่แน่ใจว่าผมทำผิดหรือมันไม่สามารถทำได้ และถ้ามันทำได้กับหลายๆบทความมันทำยังไงเหรอคับ

 1. ทำไมเวลา search คีย์เวิดคอมเครื่องใหม่ไม่เจอเวบเราเลย แต่เครื่องเราเจออยู่อันดับต้นๆ

 1. รบกวนถามเรื่อง การทำโค้ดเพื่อใส่ Keyword ลงไปในรูป (ข้อ 6.4) ขั้นตอนเป็นอย่างนี้หรือเปล่าคะ?
  1. คลิ๊กขวาที่รูป (เป็นรูปที่ upload เอง) แล้วเลือก "ตรวจสอบองค์ประกอบ"
  2. โค้ดของบทความจะ pop up อยู่ด้านล่างของจอ และมันจะ highlight ที่โค้ดของรูปภาพเลย
  3. จากนั้นเราก็คลิ๊กขวาตรงบรรทัดที่เป็นโค้ดของรูปภาพ แล้วเลือก "Edit as HTML" ใช่หรือไม่คะ?
  คือว่า ตอนนี้ยังไม่กล้าคลิ๊กเลือก Edit as HTML เพราะกลัวผิดแล้วดิฉันแก้ไขกลับให้เป็นเหมือนเดิมไม่ได้ บล็อกของดิฉันเป็น blogspot ค่ะ http://legal-english-for-thais.blogspot.com/

 1. มีประโยชน์มากเลยครับ

  ขอบคุณมากๆ เลยครับ

 1. เยี่ยมมาก ๆ เลยค่ะ

  ขอบคุณมาก

 1. มีข้อสงสัยค่ะ คือเวลาทำบล็อค พอมัน index จะได้ ชื่อบล็อค:ชื่อโพส แบบนี้ตลอดเลยค่ะ ไม่ทราบว่าต้องแก้ยังไง

  พอดีใช้ theme ที่โหลดมาน่ะค่ะ ตรงส่วน head

  <b:include data='blog' name='all-head-content'/>
  <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;index&quot;'>
  <title><data:blog.title/></title>
  <b:else/>
  <title><data:blog.pageName/> | <data:blog.title/></title>
  </b:if>


  หรือเพราะว่าเป็น index เก่า พอดีเพิ่งเปลี่ยน theme น่ะค่ะ

 1. ขอบคุณมากๆนะคะพี่ กำลังลองทำตามที่พี่สอนอยู่ค่ะ >///<

 1. ขอบคุณครับ จะลองทำดู

 1. สุดยอดเลยคับ

  สุดยอดแหล่งความรู้

 1. สุดยอดมากครับ
  http://tambog.blogspot.com/

 1. ข้อ 4 นี่ใส่ต่อจากตรงไหนคะ เพราะเทมเพลตที่ใช้อยู่ไม่ใช่เทมเพลตที่ blogger มีมาให้ค่ะ
  h 1 อยู่ใน post title หรือเนื้อหาคะ

  ขอบคุณค่ะ

 1. ช่วยดูหน่อยค่ะ เค้าแก้ไข html กันตรงไหนคะหาำไม่เจอค่ะ
  ึิึิคือเข้าไป แผงควบคุม-รูปแบบแล้วนะคะแต่หาไม่เจอ
  มือใหม่..ขอความช่วยเหลือด่วน
  ขอบคุณค่ะ

 1. ขอถามเรื่อง Keyword in URL หน่อยค่ะ
  - ถ้ามี 20 บทความ ก้อควรใส่โค้ดให้ทั้ง 20 บทความใช่มั๊ยคะ

  - ถ้าเรามีบทความประมาณ 20 บทความ แล้วจะผิดกฎกับทาง search engine รึป่าวคะ ถ้าเราจะใส่โคัดกับทุกบทความ

 1. อยากทราบว่าขั้นตอนที่ 4. Keyword in URL : เมื่อทำแล้วเอาไปวางไว้ตรงไหน หรือว่าวางต่อจากโค้ดในข้อ 2.2 หรือเปล่าวครับ ..มันงง*0*
  ขอบคุณ

 1. อ่านของคุณแฮ็คประจำ จนต้องเอาขึ้นบล๊อคลิสท์ไว้เลย

  ขอบคุณมาก ๆ จริง ๆ ครับ

 1. ขอบคุณครับ

  http://www.tvloei.com
  http://www.tvloei.blogspot.com

 1. พอดีผมพึ่งหัดทำ Blogger ครับ ผมทำยังไงก็ไม่ติดให้หน้าของ google สักที

  ผมทำ blog เกี่ยวกับเติมเงินมือถือออนไลน์นะครับ ไม่มีความรู้เกี่ยวกับ Keyword เลยด้วยสิ

  ขอบคุณครับผมจะลองทำดูนะครับ

  http://mobilestopup.blogspot.com/

 1. ขอบคุณมากค่ะ
  บล็อกของคุณมีประโยชน์มากๆ
  เราคอยติดตามทางแฟนเพจและกลับเข้ามาหาความรู้เพิ่มเติมในนี้อยู่เสมอเลย
  เขียนต่อไปนานๆนะคะ ^____^

 1. สวัสดีค่ะ..
  ถ้าเราจะแก้ไข meta ในรูปแบบblogspot แบบใหม่ ต้องมาแก้ตรงนี้หรือเปล่าค่ะ
  คือในHTML หาคำว่า Keyword กับ Description ไม่เจออ่ะ ไม่แน่ใจว่ารูปแบบของblogจะเปลี่ยนหน้าตาหรือเปล่า แล้วเราต้องแก้ยังไง ใส่ keyword ตรงส่วนไหนค่ะ..

  &lt;b:if cond=&#039;data:blog.pageType == &amp;quot;index&amp;quot;&#039;&gt;
  &lt;div itemscope=&#039;itemscope&#039; itemtype=&#039;http://schema.org/Blog&#039; style=&#039;display: none;&#039;&gt;
  &lt;meta expr:content=&#039;data:blog.title&#039; itemprop=&#039;name&#039;/&gt;
  &lt;b:if cond=&#039;data:blog.metaDescription&#039;&gt;
  &lt;meta expr:content=&#039;data:blog.metaDescription&#039; itemprop=&#039;description&#039;/&gt;  ขอบคุณมากค่ะ

 1. ได้เนื้อหาสาระมากมายเลย ครับ ขอขอบคุณครับ

 1. สุดยอดไปเลย มาเว็บนี้ได้ความรู้ตลอดเลยเจ๋งๆ
  Recommended that the program be loaded easily ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี .

 1. สามารถนำไปใช้กับเว็บไซค์ได้รึป่าวครับหรือใช้เฉพาะblogger อย่างเดียวผมลองทำตามแล้วที่blog ไอเดียตกแต่ง แบบบ้านสวย บ้านชั้นเดียว,บ้านสองชั้น http://babbanidea.blogspot.com และตอนนี้กำลังทำเว็บไม่ทราบจะใช้ได้ไหม www.formermusic.bl.eebz เพลงสากลเก่า

 1. ชอบบทความพี่มากเลยครับ อ่านแล้วเข้าใจง่ายดี ติดตามทุกตอนเลยย http://cupmats.blogspot.com/

 1. ชอบบทความพี่มากเลยครับ อ่านแล้วเข้าใจง่ายดี ติดตามทุกตอนเลยย http://cupmats.blogspot.com/

 1. Pengen yang lebih seru ...
  Ayo kunjungi www.asianbet77.com
  Buktikan sendiri ..

  Real Play = Real Money

  - Bonus Promo Red Card pertandingan manapun .
  - Bonus Mixparlay .
  - Bonus Tangkasnet setiap hari .
  - New Produk Sabung Ayam ( minimal bet sangat ringan ) .
  - Referal 5 + 1 % ( seumur hidup ) .
  - Cash Back up to 10 % .
  - Bonus Royalty Rewards setiap bulan .

  untuk Informasi lebih jelasnya silahkan hubungi CS kami :
  - YM : op1_asianbet77@yahoo.com
  - EMAIL : asianbet77@yahoo.com
  - WHATSAPP : +63 905 213 7234
  - WECHAT : asianbet_77
  - SMS CENTER : +63 905 209 8162
  - PIN BB : 2B4BB06A / 28339A41

  Salam Admin ,
  http://asianbet77.com/

 1. "title สำนักงาน ณัฏฐ์คมกิจ บริการ ต่อภาษีรถยนต์ พรบ รถยนต์ ออนไลน&#3660"

  พี่ครับ ผมทำตรงไตเติ้ลแล้ว บันทึกเสร็จแล้วกลับมาดู มันเป็นภาษาแบบนี้จะมีปัญหาอะไรป่าวครับ

 1. เอ๊ ทำไม โพสให้พี่แล้วมันอ่านออก

  ขอลองอีกทีนะครับ

  สำนักงาน ณัฏฐ์คมกิจ บริการ ต่อภาษีรถยนต์ พรบ รถยนต์ ออนไลน์

 1. ขอบคุณครับทดลองแล้ว

 1. www.แอบถ่าย.net

แสดงความคิดเห็น

ถ้าต้องการโพส HTML ให้แปลงโค้ดที่เครื่องมือด้านล่างนี้ก่อนครับ

สร้างบล็อก Facebook SEO บล็อก Linkwheel iMacros Link Wheel