วิธีสร้าง jQuery Interface Tabbed (สวยๆ) บน blogger

สอนทำ blogger
jQuery Interface Tabbed เป็นเมนู tab อีกชนิดหนึ่งที่ทำให้บล็อกของเรามีไสตล์มากขึ้น และยังช่วยประหยัดพื้นที่ Sidebar ได้

นอกจากรูปที่แสดงให้ดูข้างบนแล้วคุณสามารถไปดูตัวอย่างการทำงานได้ที่ลิงค์ด้านล่างโปรดอ่าน! ก่อนทำการติดตั้ง หาก Template ของคุณมีการติดตั้ง jQuery 1.3.2 เอาไว้ก่อนหน้านี้จะไม่สามารถติดตั้ง jQuery Interface Tabbed เพิ่มได้ เพราะจะทำให้ jQuery 1.3.1 ไม่ทำงาน (อีกอันหนึ่งทำงาน อีกอันหนึ่งก็จะไม่ทำงาน) 
วิธีในการติดตั้ง

ก่อนอื่นให้ Log in เข้าไปที่ blogger.com และหากใครที่ไม่ชำนาญในการแก้ไขแม่แบบให้ Backup แม่แบบเอาไว้ก่อน และเมื่อทำการ Backup เสร็จแล้ว

ไปที่แผงควบคุม >> รูปแบบ >> แก้ไข HTML >> ไม่ต้อง ขยายแม่แบบเครื่องมือ


สอนแต่งบล็อก

1. ติดตั้ง CSS
โดยค้นหา (กด Ctrl+F) โค้ด ]]></b:skin> แล้ววางโค้ดต่อไปนี้ก่อนหน้าโค้ดดังกล่าว

สอนทำบล็อก


/* jquery-tabbed-interfacetabbed edit by http://hackublog.blogspot.com */
#tabMenu {margin:0;    padding:0 0 0 15px;list-style:none;}
#tabMenu li {float:left;height:32px;width:39px;cursor:pointer;cursor:hand}
/* this is the button images http://hackublog.blogspot.com*/
li.comments {background:url(http://sites.google.com/site/hackublog/home/server/tabComment.png) no-repeat 0 -32px;}
li.posts {background:url(http://sites.google.com/site/hackublog/home/server/tabStar.png) no-repeat 0 -32px;}
li.category {background:url(http://sites.google.com/site/hackublog/home/server/tabFolder.png) no-repeat 0 -32px;}
li.famous {background:url(http://sites.google.com/site/hackublog/home/server/tabHeart.png) no-repeat 0 -32px;}
li.random {background:url(http://sites.google.com/site/hackublog/home/server/tabRandom.png) no-repeat 0 -32px;}
li.mouseover {background-position:0 0;}
li.mouseout {background-position:0 -32px;}
li.selected {background-position:0 0;}
.box {width:227px}
.boxTop {background:url(http://sites.google.com/site/hackublog/home/server/boxTop.png)no-repeat;
    height:11px;clear:both}
.boxBody {    background-color:#282828;}
.boxBottom {background:url(http://sites.google.com/site/hackublog/home/server/boxBottom.png) no-repeat;
    height:11px;}
.boxBody div {display:none;}
.boxBody div.show {display:block;}
.boxBody #category a {display:block}
/* styling for the content*/
.boxBody div ul {    margin:0 10px 0 25px;padding:0;width:190px;list-style-image:url(http://upic.me/i/xi/arrow.gif)}
.boxBody div li {border-bottom:1px dotted #8e8e8e; padding:4px 0;cursor:hand;cursor:pointer;font-size:10px; color:#DDDDDD;text-decoration: none;}
.boxBody div ul li.last {border-bottom:none}
.boxBody div li a{font-size:10px; color:#DDDDDD;text-decoration: none;}
.boxBody div li span {    font-size:8px;color:#9F9F9F;}
/* IE Hacks */
*html .boxTop {margin-bottom:-2px;}
*html .boxBody div ul {margin-left:10px;padding-left:15px;}แนวทางการปรับแต่ง CSS ในตำแหน่งต่าง ๆ ให้ดูจากรูปด้านล่างครับ(จะไม่ปรับก็ได้)

สอนทำblogger2. ติดตั้ง Java Script


ต่อเนื่องจากขั้นที่ 1 ให้ค้นหา </head> แล้ววางโค้ดต่อไปนี้ไว้ก่อนหน้าโค้ดดังกล่าวสอนสร้างบล็อก


<script src='http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.1/jquery.min.js' type='text/javascript'/>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {   
  //Get all the LI from the #tabMenu UL
  $('#tabMenu > li').click(function(){
    //perform the actions when it's not selected
    if (!$(this).hasClass('selected')) {   
    //remove the selected class from all LI   
    $('#tabMenu > li').removeClass('selected');
    //Reassign the LI
    $(this).addClass('selected');
    //Hide all the DIV in .boxBody
    $('.boxBody div').slideUp('1500');
    //Look for the right DIV in boxBody according to the Navigation UL index, therefore, the arrangement is very important.
    $('.boxBody div:eq(' + $('#tabMenu > li').index(this) + ')').slideDown('1500');
  }
  }).mouseover(function() {
    //Add and remove class, Personally I dont think this is the right way to do it, anyone please suggest   
    $(this).addClass('mouseover');
    $(this).removeClass('mouseout');  
  }).mouseout(function() {
    //Add and remove class
    $(this).addClass('mouseout');
    $(this).removeClass('mouseover');   
  });
    //Mouseover with animate Effect for Category menu list
  $('.boxBody #category li').click(function(){
    //Get the Anchor tag href under the LI
    window.location = $(this).children().attr('href');
  }).mouseover(function() {
    //Change background color and animate the padding
    $(this).css('backgroundColor','#888');
    $(this).children().animate({paddingLeft:"20px"}, {queue:false, duration:300});
  }).mouseout(function() {
    //Change background color and animate the padding
    $(this).css('backgroundColor','');
    $(this).children().animate({paddingLeft:"0"}, {queue:false, duration:300});
  }); 
    //Mouseover effect for Posts, Comments, Famous Posts and Random Posts menu list.
  $('#.boxBody li').click(function(){
    window.location = $(this).children().attr('href');
  }).mouseover(function() {
    $(this).css('backgroundColor','#888');
  }).mouseout(function() {
    $(this).css('backgroundColor','');
  });     
});
</script>

ขั้นที่ 3 ติดตั้ง HTML

ไปที่องค์ประกอบของหน้า >> เพิ่ม Gadget ชนิด HTML/จาวาสคริปต์ แล้ววางโค้ดต่อไปนี้ลงไป ปรับแต่งตามความต้องการและบันทึก(โดยไม่ต้องตั้งชื่อ Gadget)

ทำบล็อก


<div class="box">
  <ul id="tabMenu">
    <li class="posts selected"></li> <!-- default button-->
    <li class="comments"></li>
    <li class="category"></li>
    <li class="famous"></li>
    <li class="random"></li>
  </ul>
 
<div class="boxTop"></div>
 
<div class="boxBody">
     
<!-- default page-->
<div id="posts" class="show">
      <ul>
        <li>Post 1</li>
        <li>Post 2</li>
        <li class="last">Post 3</li>

      </ul> 
    </div> 
   
<div id="comments">
      <ul>
        <li>Comment 1</li>
        <li>Comment 2</li>
        <li class="last">Comment 3</li>

      </ul>
    </div>

<div id="category">
         <ul>
           <li>Category 1</li>
           <li>Category 2</li>
        <li class="last">Category 3</li>

         </ul> 
       </div>

<div id="famous">
      <ul>
        <li>Famous post 1</li>
        <li>Famous post 2</li>
        <li class="last">Famous post 3</li>

      </ul> 
    </div>

<div id="random">
      <ul>
        <li>Random post 1</li>
        <li>Random post 2</li>
        <li class="last">Random post 3</li>

         </ul>   
</div>
       
</div>
<div class="boxBottom"></div>
</div>โค้ดสีน้ำตาลสามารถใส่เนื้อหาที่คุณต้องการได้ตามต้องการ ซึ่งอาจจะแทนที่ด้วย จาวาสคริปต์ ที่แสดง Recent post , Recent comment , Popular post, Link เชื่อมโยง, Random Post , Twitter update หรือ ข้อความปกติก็ได้
หากท่านใดอยากจะทดลองโค้ดดูก่อนก็ลองใช้โค้ดตัวอย่างด้านล่างนี้ได้ครับ

โค้ดตัวอย่าง

<div class="box">
<ul id="tabMenu">
  <li class="posts selected"></li>
  <li class="comments"></li>
  <li class="category"></li>
  <li class="famous"></li>
  <li class="random"></li>
</ul>
<div class="boxTop"></div>
<div class="boxBody">
  <div id="posts" class="show">
    <ul>
      <li>Create a Simple CSS + Javascript Tooltip with jQuery.</li>
      <li>Simple JQuery Modal Window Tutorial.</li>
      <li>Navigation List menu + Jquery Animate Effect Tutorial.</li>
      <li>Exclusive RSS Icons from Queness.</li>
      <li>50 Monochromatic Website Designs.</li>
      <li>Food Plates and Creative Dishware Designs.</li>
      <li>Breadcrumbs In Web Design: Examples And Best Practices.</li>
      <li class="last">New Smashing Freebies For Designers and Bloggers.</li>
    </ul> 
  </div> 
  <div id="comments">
    <ul>
      <li><a>jQuery Tabbed Navigation Menu. <span> - Hackublog</span></a></li>
      <li><a>You can add links in here! <span> - Hackublog</span></a></li>
      <li><a>It's easy to understand. Though it's not the best, but hell yeah it works. <span> - Hackublog</span></a></li>
      <li><a>I hope you will like it. <span> - kevin</span></a></li>
      <li><a>My next tutorial will be jQuery-based Accordion. <span> - Hackublog</span></a></li>
      <li class="last"><a>And, I'm working on a free wordpress template as well : ) <span> - Hackublog</span></a></li>
    </ul>
  </div>
  <div id="category">
    <ul>
      <li><a href="http://hackublog.blogspot.com/" >ajax</a></li>
      <li><a href="http://hackublog.blogspot.com/" >css-html</a></li>
      <li><a href="http://hackublog.blogspot.com/">freebies</a></li>
      <li><a href="http://hackublog.blogspot.com/" >icon</a></li>
      <li><a href="http://hackublog.blogspot.com/" >inspiration</a></li>
      <li><a href="http://hackublog.blogspot.com/" >javascript</a></li>
      <li><a href="http://hackublog.blogspot.com/" >logo</a></li>
      <li><a href="http://hackublog.blogspot.com/">photography</a></li>
      <li><a href="http://hackublog.blogspot.com/">photoshop</a></li>
      <li><a href="http://hackublog.blogspot.com/">php</a></li>
      <li><a href="http://hackublog.blogspot.com/">seo</a></li>
      <li><a href="http://hackublog.blogspot.com/">tutorial</a></li>
      <li><a href="http://hackublog.blogspot.com/">usability</a></li>
      <li><a href="http://hackublog.blogspot.com/">wallpaper</a></li>
      <li class="last"><a href="http://hackublog.blogspot.com/">wordpress</a></li>
    </ul> 
  </div>
  <div id="famous">
    <ul>
      <li>Simple JQuery Modal Window Tutorial.</li>
      <li>Create a Simple CSS + Javascript Tooltip with jQuery.</li>
      <li>Navigation List menu + Jquery Animate Effect Tutorial.</li>
      <li class="last">Exclusive RSS Icons from Queness.</li>
    </ul> 
  </div>
  <div id="random">
    <ul>
      <li>50 Monochromatic Website Designs.</li>
      <li>Breadcrumbs In Web Design: Examples And Best Practices.</li>
      <li>Simple JQuery Modal Window Tutorial.</li>
      <li>Navigation List menu + Jquery Animate Effect Tutorial.</li>
      <li>Create a Simple CSS + Javascript Tooltip with jQuery.</li>
      <li>Exclusive RSS Icons from Queness.</li>
      <li>New Smashing Freebies For Designers and Bloggers.</li>
      <li class="last">Food Plates and Creative Dishware Designs.</li>
    </ul>   
  </div>       
</div>
<div class="boxBottom"></div>
</div>


หมายเหตุ หากคุณมีความชำนาญในการแก้ไขแม่แบบก็สามารถวางตำแหน่ง HTML ในขั้นที่ 3 ในตำแหน่งอื่นๆ ก็ได้

เช่น วางก่อนหน้าโค้ด <div id='sidebar'> เป็นต้น

หากมีข้อสงสัย หรือปัญหาในการติดตั้งสามารถขอความช่วยเหลือที่บทความนี้ ในกล่อง Comment ด้านล่างได้เลยครับ

ผมขอจบอีกหนึ่งเทคนิคในการทำบล็อกอีกหนึ่งบทความเพียงเท่านี้ สวัสดีครับ

เครดิตสคริปต์ : Queness.com
Hack and Edit to Blogger : Hackublog

ตอนนี้มีความคิดเห็น : 2 ความคิดเห็น
หากคุณมีปัญหาหรือข้อสงสัยใดๆ สามารถสอบถามได้จากกล่อง comment ด้านล่างนี้ได้เลยครับ

 1. ขอถามนิดนึงครับ จะทำอย่างไรให้โพสที่ขึ้นดึงข้อความจากใน blog ครับ หรือตรงแยก catagory ให้ลิงค์กับ tag ที่เราทำไว้ใน blog ครับ

 1. @ คุณ SoftMelody Editor :
  1. ต้องเปลี่ยนวิธีวางโค้ดในขั้นที่ 3 คือ เอาไปวางใน Template ก่อนหน้าโค้ด
  <div id='sidebar'>

  2. แล้วแก้โค้ด (ในขั้นที่ 3)

  <div id="category">
  <ul>
  <li>Category 1</li>
  <li>Category 2</li>
  <li class="last">Category 3</li>
  </ul>
  </div>
  เป็น

  <div id="category">
  <ul>

  <b:section class='catagories' id='catagories1' maxwidgets='1' showaddelement='yes'>
  <b:widget id='Label111' locked='false' title='' type='Label'/>
  </b:section>

  </ul>
  </div>

  ลองดูนะครับติดขัดยังไงลองถามมาอีกทีครับ

แสดงความคิดเห็น

ถ้าต้องการโพส HTML ให้แปลงโค้ดที่เครื่องมือด้านล่างนี้ก่อนครับ

สร้างบล็อก Facebook SEO บล็อก Linkwheel iMacros Link Wheel