รู้จักกับ meta tag และติดตั้งลงใน blogger

สอน SEO วิธีแต่ง Facebook

meta_tags

Q : Meta tag คืออะไร ?

Metadata Elements  Tag  หรือ Meta Tag คือ ส่วนของซอร์สโค๊ดที่อยู่ใน Head (ส่วนหัว) ของเอกสาร HTML โดยปกติเมื่อเราเปิดหน้าเว็บไซต์หนึ่ง ๆ ขึ้นมา ส่วนของ Head จะถูกประมวลผลก่อน ดังนั้น Meta Tag จึงเป็นส่วนที่บอกคุณลักษณะของเว็บนั้น ๆ ว่าเป็นเว็บเกี่ยวกับอะไร แสดงผลด้วยภาษาอะไร ใครเป็นผู้เขียน มีคำค้นที่ใช้ว่าอะไร เป็นต้น

ถ้าให้ผมเปรียบเทียบง่ายๆ Meta tag  ก็เหมือนกับป้ายหน้าร้าน ที่จะสื่อได้ว่าร้านเราขายอะไร? มีสินค้าหลัก ๆ อะไรบ้าง คนซื้อจะได้ตัดสินใจได้ว่า จะเข้าหรือไม่เข้าร้านของเรา

Q : Meta tag สำคัญอย่างไร ?

Meta Tag เป็นการกำหนด หัวเรื่อง คำ การบรรยายถึงรายละเอียดหน้า บล็อก/เว็บไซต์นั้น ของเรา เมื่อมีการค้นหา จาก search engine ต่างๆ เช่นใน google จะนำข้อความใน Tag Description  ไปแสดงผลในการค้นหา ซึ่งถ้าเราใส่ Meta tag  ให้ถูกวิธี บล็อก/เว็บของเราก็จะติดอันดับการค้นหาเป็นอันดับต้นๆ ได้ไม่ยาก

Q : จำเป็นต้องใส่  Meta tag  หรือไม่ ?

ถ้าเราไม่เขียนก็ได้ แต่ Search Engine จะทำการหาข้อความ หรือเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ไปแทน ซึ่งอาจไม่ใช่ใจความสำคัญ หรือส่วนสำคัญของเว็บไซต์ของเราก็ได้ จะเป็นการดีมากถ้าเราสละเวลาเล็กน้อยเพื่อเขียนรายละเอียดส่วนนี้

Q : Meta tag มีกี่ชนิด ?

มีหลายชนิดครับ ผมคงจะเลือกอธิบายเฉพาะที่สำคัญ และยังใช้ได้ในปัจจุบัน ดังนี้ครับ

Title Element - Page Titles (มีผลกับการทำ SEO มาก)
ใช้สำหรับบอกว่า หน้าเว็บไซต์ที่กำลังแสดงผลอยู่มีหัวข้อว่าอะไร เช่น
<title>สอนแต่งบล็อก l Hackublog</title>

Meta Description Tag (มีผลกับการทำ SEO ปานกลาง)
ใช้สำหรับแสดงรายละเอียดสั้น ๆ ของหน้าเว็บไซต์ที่กำลังแสดงผลอยู่ ไม่ควรเขียนให้สั้น หรือ ยาวจนเกินไป ข้อความที่เขียนควรสัมพันธ์กับเนื้อหาของหน้านั้น ๆ ด้วยนะครับ
 
รูปแบบ
<META NAME='DESCRIPTION' CONTENT='ใส่เนื้อหาเกี่ยวกับเว็บไซต์'/>
ตัวอย่าง
<meta name='description' content='widgets, hacks, help, tips and tricks for bloggers' />

Meta Keywords Tag (มีผลกับการทำ SEO ปานกลาง)
ใช้สำหรับระบุคำค้น ที่สามารถเข้ากันได้กับเนื้อหาในหน้าเว็บนั้น ๆ สามารถใส่ได้หลายคำ และแบ่งคำโดยใช้เครื่องหมายจุลภาค “,”

รูปแบบ
<META NAME='KEYWORDS' CONTENT='ใส่คำสำคัญ'/>
ตัวอย่าง
<meta name='keywords' content= 'Blogger template, tutorial, hacks, blogger tutorial, blogger tips, blogger tricks, blogger tips and tricks' />

Meta author Tag (มีผลกับการทำ SEO น้อย)
เป็นการกำหนดชื่อผู้สร้างเว็บเพจและให้ใส่ชื่อผู้แต่ง  สามารถใช้ชื่อจริงหรือชื่อสถาบันก็ได้

รูปแแบบ
<META NAME='AUTHOR' CONTENT='ใส่ชื่อ'/>
ตัวอย่าง
<meta name='author' content='Hackublog' />

Meta copyright Tag (มีผลกับการทำ SEO น้อย)
ที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของเว็บไซต์ โดยให้ใส่ ?ชื่อผู้จัดทำ? หรือ?ชื่อหน่วยงาน สถาบัน บริษัทที่จัดทำ? และอาจใส่ถ้อยความแสดงความเป็นเจ้าของ

รูปแแบบ
<META NAME= 'COPYRIGHT' CONTENT='ใส่พวกชื่อบริษัทแสดงความเป็นเจ้าของเว็บ' />
ตัวอย่าง
<meta name='author' content='สงวนลิขสิทธิ์โดย Hackublog' />

Meta Language Tag (มีผลกับการทำ SEO มาก)
ใช้สำหรับระบุว่า หน้าเว็บไซต์นั้น ๆ มีเนื้อหาเป็นภาษาอะไร เช่น
<meta http-equiv='content-language' content='th' />

Meta Content Type Tag (มีผลกับการทำ SEO มาก)
ใช้สำหรับระบุว่า หน้าเว็บไซต์นั้น ๆ สามารถแสดงผลได้ถูกต้องด้วยชุดตัวอักษรแบบใด และเป็นเอกสารประเภทอะไร เช่น
<meta http-equiv='content-type' content='text/html; charset=UTF-8?' />

Meta Revisit-After Tag (มีผลกับการทำ SEO ปานกลาง)
ใช้สำหรับบอกกับ Robot ของ Search Engine ว่า ให้มาเก็บข้อมูลอีกครั้งในอีกกี่วันข้างหน้า เช่น
<meta name='revisit-after' content='7 days' />

Meta Robots Tag (มีผลกับการทำ SEO มาก)
ใช้สำหรับบอก Robot ของ Search Engine ว่าให้ Robot เก็บข้อมูลในหน้านั้นไป Indexs หรือไม่ หรือ ให้ Robot เดินทางไปตาม Links ที่ปรากฎในหน้านั้น ๆ หรือไม่ ค่าต่างๆ ของ meta ชนิดนี้ได้แก่

'all'   คือ การกำหนดค่าให้สามารถจัดทำดรรชนีคำในเนื้อหาได้ทุกหน้าที่มีการเชื่อมโยงถึง เพื่อนำไปจัดเก็บบันทึกลงฐานข้อมูล Search Engine

'noindex'  คือ การกำหนดไม่ให้จัดทำดรรชนีคำในเนื้อหาสำหรับหน้าที่กำหนดไว้ แต่ให้ตามส่วนที่เชื่อมโยงได้และนำเนื้อหาไปจัดทำดรรชนีได้ ไปลงฐานข้อมูล Search Engine

'nofollow'  คือ การกำหนดให้จัดทำดรรชนีคำในเนื้อหา ในหน้าที่ปรากฏได้  แต่ไม่ให้ตามส่วนที่เชื่อมโยงเพื่อจัดทำดรรชนีคำในเนื้อหา นำไปลงฐานข้อมูล

'none'  คือ  การห้ามไม่ให้ spider จัดเก็บเว็บเพจที่ปรากฏไปทำดรรชนีเนื้อหา และ ห้ามตามส่วนเชื่อมโยงเพื่อทำดรรชนีในเนื้อหาด้วยเช่นกัน ตัวอย่างการนำไปใช้งาน

ตัวอย่าง
<meta name='robots' content='index, follow' />

Meta Distribution Tag เป็น Tag (มีผลกับการทำ SEO มาก)
ใช้สำหรับแจ้งระดับการเผยแพร่ ความครอบคลุมของเว็บไซต์  โดยระดับการเผยแพร่มีระดับดังนี้ Global, local, internal use
 
Global คือ ต้องการเผยแพร่บุคคลทั่วไปทั่วโลก
Local คือ ต้องการเผยแพร่บุคคลภายในประเทศ
internal use(lu)  คือ ไม่ต้องเผยแพร่ทั่วไป

รูปแบบ
<META name='Distribution' content='ระดับการเผยแพร่' />
ตัวอย่าง
<META name='Distribution' content='Global' />


Q : จะใส่ Meta  tag ให้ blogger อย่างไร ?

ไปที่แผงควบคุม >> รูปแบบ >> แก้ไข HTML

ค้นหาโค้ด
<b:include data='blog' name='all-head-content'/>
แล้ววางโค้ดต่อไปนี้ถัดจากโค้ดดังกล่าว

<meta name="keywords" content="Blogger, Google Blogger, Blogger template, tutorial, hacks, blogger tutorial, blogger tips, blogger tricks, blogger tips and tricks" />
<meta name="description" content="widgets, hacks, help, tips and tricks for bloggers" />
<meta name="author" content="Hackublog" />
<meta name="robots" content="all" />


เปลี่ยน content ในส่วน keyword , content ในส่วน description และ author content ให้เป็นคำที่สัมพันธ์กับบล็อก /เว็บไซต์ของคุณ และบันทึกแม่แบบครับ

meta tag 

คำเตือน ! กรุณาอย่า spam keyword และ content (ใส่ข้อความซ้ำๆ) ใน meta tag เพราะอาจจะทำให้ถูกแบนได้ แทนที่จะติดอันดับการค้นหาอาจจะกลายเป็นค้นหาไม่เจอก็ได้นะครับ

อ้างอิง : seoconsultants

ตอนนี้มีความคิดเห็น : 53 ความคิดเห็น
หากคุณมีปัญหาหรือข้อสงสัยใดๆ สามารถสอบถามได้จากกล่อง comment ด้านล่างนี้ได้เลยครับ

 1. ใส่ meta tag แบบนี้ มันก็จะทำให้ทุกหน้าเหมือนกันหมดมั้ยคับ

 1. อ่านเจออีกบทความนึงล่ะ พอเข้าใจแว้ววคร้าบบบ

 1. ขอบคุณค่ะ

 1. ตอบคุณ KuRoMiDy™ : ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมชมครับ เห็นขอบคุณหลายบทความเลยครับ บล็อก www.shopping-japan-usa.com สวยมากครับ แล้วจะบอกคนรู้จักให้เข้าไปอ่านนะครับ

 1. ขอบคุณมากครับ
  ว่าแต่ใส่คำค้นใน meta tag เป็นภาษาไทยได้ไหมครับ
  ถ้ามีเวลารบกวนอาจารย์เข้าไปชมที่ http://fall-in-write.blogspot.com/
  ช่วยเสนอแนะให้คนทำมือใหม่ด้วยครับ
  ขอบคุณอีกครั้งครับ

 1. @ คุณ ขุนเขาในเงาน้ำ : ใส่ได้ครับ อ่านบทความนี้อีกบทความครับ แล้วลองทำดูครับ
  http://www.hackublog.com/2010/05/blogger-seo-onpage-fullhack.html

 1. ขอบคุณมากครับ แล้วบล๊อกของผมโอเคหรือยังครับในความเห็นของพี่

 1. @ คุณ ขุนเขาในเงาน้ำ :
  1. เรื่อง Layout ดูดีมากครับ
  2. สีของ link กลืนกับพื้นหลังไปนิดครับ (อาจจะเป็นเพราะความชอบ)
  3. ยังขาดระบบความเป็น Social ไปนิดครับ
  ลองอ่านบทความเกี่ยวกับ Feeds
  http://www.hackublog.com/2010/01/feed-blogger.html
  http://www.hackublog.com/2010/01/feedburner-feed.html
  4. ติดตั้งพวก Social Bookmark ด้วยจะดีมากมีประโยชน์ในการที่ผู้อ่านจะบอกต่อได้
  5. ทำ SEO คือต้องโปรโมทครับลองอ่านดูเรื่อง SEO ในบล็อกนี้ครับ

 1. ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณมากนะครับที่ใส่ใจปัญหาเล็กๆน้อยๆของผม
  1. Layout ที่ดูดีได้แบบนี้เพราะทำตามบทความของพี่เป๊ะๆ เลยครับ
  2. เรื่องสีจะพยายามปรับให้เข้ากันครับ
  3-5. อันนี้กำลังทำความเข้าใจขนานใหญ่ 555 ผมเป็นพวกสมองมึนงงเวลาเจอข้อมูลเยอะๆ

  อย่างไรต้องขอขอบคุณอีกครั้งจริงๆ ครับที่เสียสละเวลาให้คำปรึกษา
  เดี๋ยวปัญหากำลังจะตามมาให้พี่ช่วยอีกเยอะเลยครับ ^_^

 1. ขอบคุณมากครับ ตอนนี้กำลังไล่อ่านและทำความเข้าใจให้ครบครับ...

 1. ทำไมอาจารย์ไม่เอา meta tag ให้หมดเลยอ่ะครับ

 1. @ AGELguru : ใส่เท่าที่จำเป็นก็พอครับ มันก็เหมือนป้ายหน้าร้าน เอาแค่ได้ใจความเป็นพอครับ ช่วงหลังส่งผลต่อการจัดอันดับของ google น้อยมาก แต่ไม่ใส่ก็ไม่ดีครับ

 1. สวัสดีครับ
  รบกวนครับ หลังจากทำmeta tag แล้วต้องใช้เวลานานเท่าไรกูเกิลถึงจะค้นเจอครับ ผมลองทำแล้วรอ 3วันแล้วกูเกิลก็ยังไม่สามารถค้นได้

 1. ตอบคุณ Satit การทำ meta tag เป็นเพียงแค่สิ่งบอกให้หุ่นยนต์อง search engine เข้าใจ แต่ไม่ใช่การเรียกให้ หุ่นยนต์อง search engine มาเก็บข้อมูลบนบล็อกของเรา

  ดังนั้นที่ต้องทำต่อคือ
  1. เขียนบทความสม่ำเสมอ เช่นวันละ 1 บทความ อย่างต่อเนื่องทุกวัน
  2. นำบทความที่เขียนไป Submit ตามเว็บ digg และ pligg เช่น digg.com หรือ zickr.com เป็นต้น
  3. ทุกครั้งที่เขียนบทความเสร็จก็ ping ไปบอก Search engine ทุกครั้ง
  4. ถ้าเป็นสมาชิกตามเว็บบอรืดก็ติดลิงค์ที่ลายเซ็นและตอบกระทู้บ่อย ๆ

  เอาแค่ 4 ข้อแค่นี้ก่อนนะครับยังมีกลเม็ดอีกมากมายที่เราต้องทำครับ
  และทุกอย่างที่กล่าวมานี้เป็นเพียงแนวทางรายละเอียดอ่านจากบทความในหมวด SEO นะครับ
  http://www.hackublog.com/2009/01/blog-post.html

 1. สวัสดีครับคุณHackubiock
  ขอบคุณมากครับสำหรับคำตอบ รบกวนถามต่ออีกหน่อยนะครับ ผมลองทำดูแล้ว ปรากฎว่ากูเกิลสามารถหาบล็อกผมเจอ แต่ไม่ได้เข้าไปที่หน้าแรก มันจะเข้าไปที่หน้าของBloger ก่อน แล้วบอกให้Return to bloger
  รบกวนช่วยค้นคำว่า "ซื้อบ้านที่นิวซีแลนด์" มันจะโชว์ที่หน้า2หรือ3 ครับ ผมลองทำดูหลายครั้งแล้วเหมือนกันหมดครับ ไม่ทราบว่าผิดพลาดตรงไหน แต่ถ้าเข้าโดยใช้โดเมนเนมโดยตรงไม่มีปัญหาครับ รบกวนด้วยครับผมอยู่นิวซีแลนด์ กำลังจะทำบล๊อกเชิญชวนคนมาลงทุนครับ ไม่รู้จะปรึกษาใครจริงๆครับ จะลองทำตรงนี้ก่อน แล้วจะพัฒนาเป็นเวปไซด์ต่อไปครับ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ
  สาธิต

 1. คุณHackublockครับ
  ผมลืมบอกไปถ้าจะลองเข้าโดยใช้โดเมนเนม สามารถเข้าได้ที่
  www.buynzhome.blogspot.com ครับ

 1. ผมลองค้นดูแล้วบล็อกของคุณถูกเก็บข้อมูลไปเพียงหน้าเดียวคือหน้า
  buynzhome.blogspot.com/2010/06/blog-post.html

  เรื่องที่จะให้บล็อกติดหน้า 1 ในคำค้นที่ต้องการต้องใช้เวลานะครับ และไม่ได้ง่ายอย่างที่หลายคนคิด
  ผมยังแนะนำให้คุณสาธิตทำตามบทความในหมวด SEO ก่อนนะครับ ถึงจะเหนื่อยก็ต้องทำ
  http://www.hackublog.com/search/label/SEO

  ประเด็นที่ผมอยากทิ้งให้เป็นข้อคิด
  1. บล็อกหรือเว็บที่เพิ่มสร้างจะให้ค้นหาแล้วเจอทันที เป็นไปได้ยากครับ เพราะระบบมันจะเสียทันทีถ้าคนที่เพิ่งเริ่มต้นมาเบียดคนที่ทำมานานแล้วตกอันดับได้ง่าย ๆ ดังนั้น google จะต้องพิจารณาว่าเว็บที่ขึ้นมาเป็นที่ 1 ในการค้นหานั้นเกี่ยวกับคำค้นนั้นจริง ๆ

  สิ่งที่คุณต้องทำตอนนี้คือ นอกจากเขียนบทความแล้ว ping หรือนำบทความไป Submit ตาม Social Bookmark แล้ว ในบทความของคุณก็จะต้องหนาแน่นไปด้วย Keyword ที่คุณต้องการให้ขึ้นที่ 1 ทั้งในส่วนหัวข้อก็ควรจะมีคำว่า บ้านในนิวซีแลนด์ ด้วยแทบทุกครั้ง และในเนื้อหาเองคุณก็ต้องพยายามสอดแทรกคำว่า บ้านในนิวซีแลนด์ หรือ ซื้อบ้านในนิวซีแลนด์ เข้าไปทุกครั้งที่มีโอกาส และทำให้การเขียนดูเป็นธรรมชาติที่สุด

  2. การทำ SEO สำคัญมากครับ ถ้าต้องการเรียกคนมาเข้าบล็อก และเป็นเรื่องที่ยากพอ ๆ กับการเขียนเนื้อหาครับ ต้องอดทน ยกตัวอย่างบล็อกของผมใน 3 เดือนแรก มีคนเข้าไม่เกิน 10 คนต่อวัน แต่ตอนนี้มันก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อย ๆ โดยผมก็ไม่ได้เสียเงิน แต่ผมทำ SEO ครับ

  3. ถ้าคุณทำตามบทความที่ผมเขียนแนะนำให้ครบแล้วผมจะแนะนำวิธีเพิ่มให้อีก เพราะเราต้องทำทุกทางที่สามารถทำได้อย่างอดทน

  4. ถ้าคุณสาธิตสามารถเขียนบล็อกเป็นภาษษอังกฤษได้ผมแนะนำเขียนบางบทความเป็นภาษาอังกฤษก็จะดีมาก เพราะกลุ่มคนที่เข้ามาอ่านจะเพิ่มขึ้นครับ (บางบทความเป็นภาษาไทย บางบทความเป็นภาาษอังกฤษก็ได้ครับ) เพราะผมดู keyword คำนี้แล้วคนไทยน้อยคนที่จะค้นด้วยคำนี้คำ ทำให้กลุ่มคนอ่านน้อยเกินไปครับ  คุณสาธิตอาจจะดูว่ามันยุ่งยาก ผมก็ตอบว่ายุ่งยากจริงครับ แต่ถ้าคุณอดทนทำจนครบแล้ว ผลที่ได้กลับมามันก็คุ้มครับ พอเริ่มติดอันดับแล้วอันดับการค้นหาก็จะดีขึ้นเรื่อย ๆ คนเข้ามากขึ้นเรื่อย ๆ และบล็อกของคุณก็จะเป็นที่รู้จักในที่สุดครับ


  ส่วนวิธีลัดนั้นก็มีครับ แต่ต้องเสียเงินแล้วไม่รู้จะคุ้มหรือเปล่าคือ เรียกว่าการซื้อ Link จากเว็บดัง ๆ หรือเว็บที่มีคนเข้าเยอะ หรือเว็บที่ google ให้คะแนนคุณภาพของหน้าสูง ๆ ซึ่งคล้าย ๆ กับการลงโฆษณาตามเว็บที่คุณอาจจะเคยเห็น

  การซื้อลิงค์นี้ทำเพื่อ เพิ่มคุณภาพของบล็อกของเรา เพราะถ้า google ไปเก็บข้อมูลจากเว็บที่เราซื้อลิงค์ไว้แล้วเห็นลิงค์บล็อกของเรามันก็จะตามมาเก็บข้อมูลที่บล็อกเราไปด้วย พอหุ่นยนต์ของ Google เริ่มมาเก็บได้ครั้งหนึ่งแล้ว มันก็จะมาเรื่อย ๆ ครับ แล้วอันดับการค้นหาก็จะดีขึ้นตามไปด้วย

  ลองอดทนทำอีกหน่อยนะครับ

 1. สวัสดีครับคุณHackubiock
  ขอบพระคุณมากๆเลยครับ เป็นคำตอบที่เคลียมาก ผมจะพยายามทำตามคำแนะนำครับ ได้ผลอย่างไรแล้วจะแจ้งให้ทราบ ขอบคุณอีกครั้งที่สละเวลาอันมีค่ามาช่วยตอบคำถาม ถ้ามีอะไรให้ผมรับใช้ทางนี้ ก็ยินดีครับ satit_like@hotmail.com

 1. คุณ Hackubiock นี่เป็นคนที่ให้แนะนำได้ ดีเลยครับ เอาง่ายๆ ค่อยๆ ทำ แต่เห็นผลจริงๆครับ

  ขอบคุณมากครับ

 1. ขอถามเกี่ยวกับ Meta Keywords Tag คุ่ะ ถ้าเนื้อหาที่เราระบุให้หน้าบล๊อคยังมีน้อย คือแบบเพิ่งทำบล๊อคอะไรประมาณนี้ค่ะ จะมีผลต่อการค้นหาของ keyword ของ SE ด้วยใช่มั้ยค่ะ ถ้าต้องการให้ SE หาบล๊อคของเราให้เจอ เนื้อความในบล๊อคแต่ละหน้าก็ต้องมีคำที่เรากำหนดเป็น keywords เยอะๆ หรือเปล่าค่ะ แบบต้องเจอสัก 4-5 คำในหน้านั้นๆ หรือต้องมากกว่านั้น รบกวนด้วยนะค่ะอาจารย์ Hacku ;)

 1. @ คุณ joy :
  1. ถ้าเนื้อหาที่เราระบุให้หน้าบล็อคยังมีน้อย จะมีผลต่อการค้นหาของ keyword ของ SE ด้วยใช่มั้ยค่ะ

  ตอบ ใช่ครับ แต่ก็ไม่จำเป็นถ้าเราเขียนบทความที่ไม่ซ้ำใครและในบทความก็หนาแน่นไปด้วย keyword (อย่างเป็นธรรมชาติ) และ ทำการ Submit และโปรโมทดี ๆ ก็สามารถมีคนเข้ามามาก ๆ ได้ครับ และติดอันดับการค้นหาหน้าแรก ๆ ได้ครับ ขึ้นอยู่กับว่า เราทำให้ bot เข้าใจบล็อกของเราได้ชัดเจนแค่ไหนว่าเป็นบล็อกเกี่ยวกับอะไร บทความเกี่ยวกับอะไร ลองอ่าน SEO Roadmap ดูนะครับ http://www.hackublog.com/2010/07/roadmap-seo-blogger.html

  2. เนื้อความในบล๊อคแต่ละหน้าก็ต้องมีคำที่เรากำหนดเป็น keywords เยอะๆ หรือเปล่าค่ะ แบบต้องเจอสัก 4-5 คำในหน้านั้นๆ หรือต้องมากกว่านั้น

  ตอบ เท่าไรก็ได้ครับแต่ไม่เกิน 20% ของเนิ้อหาไม่เช่นนั้นอาจจะถูกมองว่าเป็น Spam เช่น ถ้าทั้งหมดมี100คำ เราก็ไม่ควรใส่เกิน 20 คำ ยิ่งทำเป็นตัวใหญ่ ตัวหนาหรือตัวเอียงตรง keyword ยิ่งดีครับ เพราะ bot จะสังเกตมากกว่าคำปกติครับ

 1. blog ของผมก้อติดหน้าแรกของกูเกิ้ลอ่ะคับ ถ้าค้นหาตามคีเวิร์ด แต่ก้อยังไม่แน่ใจว่าเพราะอะไร แต่บางทีก้อติดหน้า2บ้าง3บ้าง เมื่อก่อนไม่เคยเห็นโผล่เลย ตอนนี้ก้อหัดแต่งอยู่อ่ะคับ คล่องเมื่อไหร่คงทำ blog หาเงินจิงจังสักที วันนี้ผมมีปัญหาอยากถามอ่ะคับแบบว่าผมสมัคร adsense หลายวันแล้วอ่ะคับ อยู่ๆก้อปิดบัญชีสมัครไม่ผ่าน สองครั้งแระคับ งงมาก กะว่าคราวหน้าคงจะผ่าน แต่ที่พี่มีไรจะแนะนำบอกผมด้วยนะคับ ผมมือใหม่มาก คอม ก้อยังไม่มีเป็นของตัวเองเลยคับ เลยขยับได้ช้าหน่อย

 1. ขอคุณ ได้ความรู้เพิ่มขึ้นเยอะเลย

 1. ขอบคุณมากครับ ผมทำตามแทบจะทุกบทความเลยนะเนี่ย อิอิ

 1. ทำแล้วมันบอกว่า ....ไม่สามารถแยกวิเคราะห์แม่แบบของคุณเนื่องจากมีรูปแบบไม่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบว่าองค์ประกอบ XML ทั้งหมดมีการปิดอย่างถูกต้อง
  ข้อความแสดงข้อผิดพลาดของ XML: The value of attribute "CONTENT" associated with an element type "null" must not contain the '<' character.

  อ่ะครับ....ผิดตรงไม่ทราบครับ.....ช่วยผมที

  ขอบคุณครับ

 1. ได้แล้วครับ....สงสัยว่าผมไปลบ <title><data:blog.pageTitle/></title> ออกใช่ป่าวครับ

 1. ผมไปดูในเว็บมาสเตอร์ทูล
  Meta description Pages
  Duplicate meta descriptions 113
  Long meta descriptions 0
  Short meta descriptions 0
  ตรง duplicate meta description มีถึง 113 หน้า หมายความว่าอย่างไร ครับ แล้วผมต้องแก้อะไรหรือเปล่า

 1. @ SiTHicHai : ใส่แบบนี้ครับ สำเร็จรูปแก้ตรง DESCRIPTION HERE กับ KEYWORDS HERE แล้วเอาไปใช้ได้เลยครับ ผมใช้แบบนี้อยู่ครับ

  <meta content='text/html; charset=UTF-8' http-equiv='Content-Type' />
  <b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
  <meta content='DESCRIPTION HERE' name='description'/>
  <meta content='KEYWORDS HERE' name='keywords'/>
  </b:if>
  <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;index&quot;'>
  <title><data:blog.pageTitle/></title>
  <b:else/>
  <title><data:blog.pageName/></title>
  </b:if>

 1. สวัสดีครับพี่ Hackubiock การใส่ meta tag แบบนี้ มันจะทำให้ robots มองเห็น blog ของผมมั้ยครับ ตอนนี้กำลังเป็นปัญหาของผมมากเลยครับมันทำไมหาไม่เจออ่ะครับหรือว่ามันจะเกี่ยวกับชื่อblogของผมอ่ะครับ นี่ครับชื่อblogของผม http://freedownloadsgame.blogspot.com/ ขอบคุณครับ และก็สำหรับ รู้จักกับ meta tag และติดตั้งลงใน blogger ขอบคุณมากๆเลยครับผมได้ลองทำดูแล้วครับ

 1. สุดยอดมากครับสามารถนำไปใช้ได้ผลดีทีเดียวครับ

 1. สวัสดีค่ะ ทำไมของน้ำ ทำบล็อคเมื่อวาน หาในกูเกิ้ลเจอ แต่มาวันนี้หาไม่เจอค่ะ ใช้วิธีmeta tag แบบนี้ค่ะ

 1. ขอคำแนะนำหน่อยครับ บล๊อกผม http://howardleight-r01526.blogspot.com
  ใส่ meta tag ยังไงครับผมใส่ไม่ได้ ขอบคุณครับ

 1. ด้านบน (7 บรรทัดแรก) เป็น meta tag ตอนทำ sitemap submission ที่ google และ bing (เข้าใจว่าเช่นนั้น เพราะตอนทำนั้น ยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลย ทำผิดๆถูกๆ มั่วๆ ไปเยอะ) และบรรทัดสุดท้ายเป็น meta tag ตอน submit กับ yahoo ซึ่งเทียบหน้าตา โค้ดไม่คล้ายกับที่คุณ Hack เขียนแนะนำเลย

  คำถามคือ:
  1. ถ้าดิฉันจะเขียน meta tag ใหม่แบบที่คุณ Hack แนะนำในบทความนี้ ดิฉันควรเอา meta tag ใหม่ใส่เพิ่ม โดยขึ้นบรรทัดใหม่ต่อท้ายได้เลยใช่ไหมคะ?
  2. meta tag ใหม่จะมีผลกระทบกับ meta tag เดิมหรือเปล่าคะ?

  ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบค่ะ

 1. ทำไมเขียนคำถามเข้าไป แล้วคำถามหาย? เป็นมา 2 ครั้งแล้วค่ะ (ครั้งแรกที่บทความเรื่องอื่น)

 1. เนื้อหาละเอียด

  เยี่ยมมากเลยค่ะ

  ขอบคุณที่แบ่งปันกันนะค่ะ

 1. ขอบคุณมากครับ ^^ ตามอ่านมาหลายบทความแล้วครับมีประโยชน์จริงๆ

 1. ใส่เป็นภาษาไทยได้เปล่าครับ ขอบคุณท่าน Hack มากครับ

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

  สอบถามหน่อย ถ้าเป็นแแบบนี้แล้วยังต้องแก้ในส่วนของ meta utf-8 อีกหรือเปล่า

 1. คุณพี่ครับ ในข้อ Meta Distribution Tag นะครับ เรามีวิธีกำหนดประเทศที่จะโชวเว็บเราได้หรือเปล่าครับ อย่างเช่น จะโชวเว็บเฉพาะ อเมริกา อ่ะครับ

 1. เข้าใจแจ่มเเจ้งคับ

 1. อ่านเกี่ยวกันการใส่ MEta tag หลายๆที่ยังงงเพราะเขาไม่ได้ยกตัวอย่างให้เห็น
  แต่ที่ hackublog มีตัวอย่างให้เห็นและทำเป็นแบบอย่างให้ดูชัดเจนและเข้าใจดี
  ขอบคุณมากครับท่านhackublog

 1. ขอสอบถามเรื่อง meta Description หน่อยค่ะ
  -- meta Desription ของเว็บดิฉันหายค่ะ ซึ่งก่อนหน้านี้ปกติทุกอย่าง และไม่ได้มีการแก้ไขเว็บไซต์ มีเพียงแต่ update ข่าวสารปกติทุกวันค่ะ จึงส่งผลต่อยอดคนเข้าชมเว็บไซต์ลดลงมากค่ะ
  -- อยากทราบว่าปัญหาที่เกิดจากะไรค่ะ และมีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้างค่ะ รบกวนช่วยแนะนำหน่อยค่ะ

 1. Meta tag คืออะไร และ Meta tag มีกี่ชนิด เป็นขั้นเป็นตอน อ่านแล้วเข้าใจง่าย เป็นประโยชน์มาก ๆ ขอบคุณครับ

 1. ขอบคุนครับ เปนบทความที่ดีมากครับ

 1. ฝาก บล๊อคข่าว ด้วยครับ
  http://add-newspapers.blogspot.com/

 1. ขอบคุณนะครับ กำลังศึกษาอยู่ครับ กำลังทำ off page และ on page

  http://บ้านที่นอน.blogspot.com/

 1. ได้ความรู้มากเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ

 1. พอดีได้รับหน้าที่ให้ดูแลเว็ปของบริษัท ซึ่งไม่มีความรู้ทางด้านนี้เลยคะ
  รบกวนช่วยดูเว็ปให้หน่อยได้มั้ยคะ ว่าต้องเพิ่มอะไรเข้าไป ถึงจะติดหน้าแรกได้
  http://www.fluorescent-pigment.com/
  ขอบคุณมากค่ะ รบกวนช่วยทีนะคะ

 1. สุดยอดครับ ได้ผล SEO มาเป็นแถว ลองดูบล๊อกผมนะ http://www.boxload-software.com/

 1. ขอบคุณค่ะ
  เข้าใจมากขึ้นอีกนิดแล้วค่ะ

 1. ไม่แน่ใจว่าใส่ รายละอียดถูกไหมคะ
  หา tile element ไม่เจอค่ะ
  meta content='DESCRIPTION' name='ประกันภัยครบวงจร'/>
  meta content='KEYWORDS HERE' name='ประกันภัยครบวงจร ประกันวินาศภัย ประกันภัยรถยนต์'/>

 1. สุดยอด​
  http://googleadsense-thailand.blogspot.com/

 1. สุดยอด​
  http://googleadsense-thailand.blogspot.com/

แสดงความคิดเห็น

ถ้าต้องการโพส HTML ให้แปลงโค้ดที่เครื่องมือด้านล่างนี้ก่อนครับ

สร้างบล็อก Facebook SEO บล็อก Linkwheel iMacros Link Wheel