สร้างแบบสอบถามบนบล็อกของคุณด้วย Google Docsบทความนี้เป็นการแนะนำให้เราสร้างแบบสอบถาม หรือ เก็บข้อมูลที่เราต้องการได้อย่างอิสระ โดยใช้บริการของ Google Docs

ประโยชน์ของบทความนี้สามารถปรับเปลี่ยนไปใช้ในการเก็บข้อมูลรับสมัครคนเข้าอบรม หรือทำแบบสำรวจความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ  หรือเก็บข้อมูลการสมัครสมาชิก เป็นต้น


การสอนในบทความนี้ค่อนข้างยาวจึงขอแยกเป็น 2 ตอน คือ

ตอนที่ 1 วิธีสร้างแบบสอบถาม/แบบสำรวจ/แบบเก็บข้อมูล

ตอนที่ 2 วิธีนำแบบสอบถามที่สร้างมาใส่ในบล็อก และการเข้าไปเก็บผลลัพธ์ของคำตอบ


ตอนที่ 1 วิธีสร้างแบบสอบถาม/แบบสำรวจ/แบบเก็บข้อมูล

ขั้นที่ 1 ให้ log in เข้าไปที่ blogger หรือ gmail ก่อน (login ที่ไหนก็ได้ เพราะใช้ accont เดียวกัน)

ขั้นที่ 2 ไปที่ http://docs.google.com/ ก็จะพบกับหน้าต่างดังรูปต่อไปนี้

googledoc1

ขั้นที่ 3  คลิกที่เมนู Create new และเลือก form

googledoc2

ขั้นที่ 4 เมื่อผ่านขั้นที่ 3 มาแล้วจะพบกับหน้าต่างที่จะเริ่มสร้างแบบสอบถามในหน้าต่างต่อไปนี้

googledoc3

อธิบายเครื่องมือในตำแหน่งต่าง ๆ ที่ใส่เลขกำกับไว้ดังนี้

(1)   คือ ชื่อ/หัวเรื่อง ของแบบสำรวจ 

(2)   คือ คำอธิบายเพิ่มเติม ซึ่งควรจะใส่การอธิบายให้ผู้ตอบเข้าใจว่าผู้ถามนั้นต้องการอะไร 

(3)   คือ คำถาม (ข้อที่ 1)  

(4)   คือ ตัวอย่างของคำตอบ ซึ่งจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ ถ้าไม่แน่ใจว่าผู้ตอบจะตอบได้ตรงคำถามก็ควรจะใส่ เพื่อเป็นแนวทางให้คนตอบ ตอบคำถามออกไปนอกลู่นอกทาง

(5)   คือ ชนิดของคำถาม ซึ่งจะมีแบบ ตอบเป็นข้อความ/แบบตัวเลือก/แบบ scale (มาก/ปานกลาง/น้อย) /แบบ grid/หรือตอบแบบตารางก็ได้ด้วย  ดูรูป

googledoc4  
(6)    คือ การตั้งข้อคำตอบ เช่นถ้าเป็นตัวเลือกก็สร้าง ข้อความของตัวเลือกโดยคลิกตรงตำแหน่งที่ 6   

(7)    คือ เมื่อสร้างคำถามและตัวเลือกเสร็จแล้ว กดปุ่ม Done 

(8)    คือ เมนูที่ใช้แก้ไขหากต้องการเปลี่ยนแปลงคำถาม 

(9)    คือ การเพิ่มข้อคำถาม เมื่อใดก็ตามที่ต้องการเพิ่มข้อคำถามให้คลิกที่ icon ตรงตำแหน่งเลข 9  

(10)  คือ การลบข้อคำถามที่ไม่ต้องการทิ้ง


ขั้นที่ 5 ในที่นี้ผมจะลองสร้างคำถามจากเมนูต่าง ๆ ที่ได้แนะนำไว้ในขั้นที่ 4 ให้เห็นวิธีใช้งานดังนี้


googledoc5


ขั้นที่ 6 เมื่อสร้างแบบสำรวจเสร็จแล้วให้ทำการบันทึกครับตอนที่ 2 การนำผลงานมาใช้ในบล็อก และการนำเอาข้อมูลคำตอบมาใช้ประโยชน์


ขั้นที่ 7 เมื่อบันทึกผลงานในขั้นที่ 6 แล้ว ให้คลิกที่เมนู More action >> แล้วเลือก Embed >> คัดลอกโค้ดเก็บไว้เพื่อนำมาใส่ในบล็อกของเรา

googledoc6
googledoc7

ขั้นที่ 8 กลับมาที่บล็อกของเราครับ แล้วนำโค้ดที่ได้มาใส่ที่บล็อก โดยสามารถใส่ได้ 3 วิธีดังนี้

         8.1 add gadget ชนิด HTML/จาวาสคริปต์ วางโค้ดลงไปแล้วบันทึก

gadget1

        8.2 สร้างบทความขึ้นมาใหม่ แล้ววางโค้ดลงไปในบทความ (วางในมุมมอง HTML นะครับ)

googledoc8

         8.3 วิธีนี้ต้องอาศัยความชำนวญในการอ่าน HTML โค้ดพอสมควร โดยเข้าไปแก้ไข HTML แล้ววางลงในตำแหน่งที่ต้องการ


googledoc9


ขั้นที่ 9 เมื่อวางโค้ดในบล็อกเสร็จแล้ว เราสามารถเข้าไปดูข้อมูลผู้ตอบได้ที่เดิมคือ ต้อง login gmail ก่อน แล้วเข้าไปที่ http://docs.google.com/   (ควรเว้นระยะสักพักให้คนตอบพอสมควรแล้วเข้าไปดู)

และเมื่อเข้าไปแล้วเราจะพบไฟล์ ที่มีชื่อเดียวกับแบบสำรวจที่เราสร้างไว้ เช่น

googledoc10


ขั้นที่ 10 เมื่อคลิกที่ชื่อไฟล์ก็จะปรากฎผลลัพธ์ของการตอบแบบสำรวจนี้ทันทีครับ

googledoc11 

การใช้งานผลลัพธ์ คล้ายกับการใช้โปรแกรม MS Exel ครับ (แต่รูปที่เห็นนี้ยังไม่มีใครตอบแบบสำรวจ)


ส่วนข้อมูลที่ได้จะเอาไปทำอะไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าจุดประสงค์ของการสำรวจในตอนแรกของคุณคืออะไร
และนี่คือตัวอย่างแบบสำรวจที่ได้จากการเขียนบทความนี้ทิ้งท้าย
บทความนี้เกิดขึ้นจากความพยายามทดลองใช้งานบริการต่าง ๆ ของ google ของผมครับ ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ และหวังอย่างยิ่งว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งาน blogger ทุกคนครับ

ตอนนี้มีความคิดเห็น : 3 ความคิดเห็น
หากคุณมีปัญหาหรือข้อสงสัยใดๆ สามารถสอบถามได้จากกล่อง comment ด้านล่างนี้ได้เลยครับ

  1. เป็นกุศลบุญอย่างยิ่งเลยครับ...ตอนนี้กำลังทดลองทำอยู่

  1. @Peem : ด้วยความยินดีครับ และขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมชมครับ

แสดงความคิดเห็น

ถ้าต้องการโพส HTML ให้แปลงโค้ดที่เครื่องมือด้านล่างนี้ก่อนครับ

สร้างบล็อก Facebook SEO บล็อก Linkwheel iMacros Link Wheel